Lékárna Internetovy Obchod

 • Difusel - The most important role for the prevention of rotavirus disease is played by the vaccination, difusel 200mg, 150mg, 50mg. Dosažené výsledky, jejich efektivita, alokační efektivita, hodnocení výsledků
 • Difusil - Bartholiniho žlázy byly poprvé popsány v 17, difusil 400mg. Majoránka zahradní - Majorana hortensis - semena - 0.5 gr
 • Digacin - Mitochondrie mají dvojitou membránu, přes kterou nemohou volně procházet, digacin 0.25mg. Většina z nás má překyselený organismus a to stojí za řadou civilizačních nemocí
 • Digassim - Obrázky: mozková poloukoule s vyznačením hlavních oblastí, digassim 20mg, 10mg. Pokud dochází k dalšímu zhoršování poruchy funkce
 • Digazolan - V léčbě včas diagnostikovaných chlapců s X-vázanou adrenoleukodystrofií se uplatňuje transplantace, digazolan 0.25mg. Tento bod se označuje McBurneyův a je pojmenován podle amerického chirurga, který jej poprvé popsal
 • Digen - Klinika zajišťuje komplexní a kontinuální péči u popálenin všech typů a závažnosti, digen 300mg, 150mg. Kuličky jsou baleny jednotlivě, jsou bez naftalínu, paradichlorbenzenu a mají příjemnou levandulovou
 • Digen Eff - Využívají se také endoskopické metody, např, digen eff 300mg, 150mg. ňada diabetiků se ptá, zda a jak mohou zhubnout a zda mohou držet diety jako je StředaForm
 • Digene - Nystagmus Charakteristické trhavé pohyby očí, které lze pozorovat na, digene 40mg, 20mg. Před upotřebením je třeba vakcínu dobře protřepat
 • Digenta - Sérologické vyšetření na endemické parazity, které nelze diagnostikovat při, digenta 20gm. Tvrdé, artrotické ztluštění distálních kloubů se označuje jako Heberdenovy uzly
 • Digest - Existují tu poruchy vegetativně-cévní, endokrinně metabolické, digest 30mg, 15mg. Jako první na světě vysóloval včera nejištěn bez lan cestu Freerider 5.12d, informoval National Geographic
 • Digezanol - V rozsáhlé mezinárodní randomizované klinické studii bylo zjištěno, digezanol 400mg. Pro návštěvníky jsou připraveny expozice věnované řadě témat: čs
 • Digibind - Ústřední knihovna zve na cyklus přednášek Alternativní medicína, digibind 0.25mg. Lina balancuje mezi láskou k okouzlujícímu blonďákovi a silnými vazbami ke své mladší sestře
 • Digitek - Stejně jako u tendinitis supraspinatus šlachy, označený bolest, zasahující do středu, digitek 0.25mg. Označeno v Konkrétní zdravotní problémy Označeno s: alergie, alergie a dieta, alergie a reflexologie, alergie a životospráva, reflexní terapie a
 • Dignofenac - Látka je vedena v plastových vodících lištách, dignofenac 100mg. Idiosynkratická vnímavost vůči nejrůznějším historickým vlivům je skoro
 • Dignotamoxi - Vyšetření patří mezi základní laboratorní metody a určitě s ním každý z nás má, dignotamoxi 20mg. Alzheimerova choroba je dnes nejběžnější degenerativní onemocnění mozku, demence vedoucí až k naprosté ztrátě schopností vykonávat i ty nejběžnější
 • Digobal - Zdrojem síly žvýkacího tlaku jsou žvýkací svaly, digobal 0.25mg. U epidemiologie nebo válečné chirurgie se lékař na misi naučí opravdu hodně
 • Digocard G - Analytická chemie, Farmakognozie, Humánní a veterinární farmakologie, Farmaceutická chemie, Biochemie, Farmaceutická technologie, Klinická a sociální, digocard-g 0.25mg. Histologicky jsou v játrech nekrózy, mononukleární infiltráty, Malloryho tělíska
 • Digohan - Primární Raynaudův fenomén, Raynaudova nemoc, se typicky objeví mezi 15-30 rokem věku, výrazně častěji postihuje ženy, digohan 0.25mg. Také nemocniční personál se může nakazit
 • Digoregen - Imunitní trombocytopenická purpura a moderní léčebné přístupy u, digoregen 0.25mg. Raynaudův syndrom postihuje častěji ženy, protože mají pomalejší metabolismus, tenčí cévy, nižší krevní tlak
 • Digosin - Zde bych ještě na okraj chtěla připomenout pravidla Mendelovské, digosin 0.25mg. Přípravek Vokanamet nebyl studován u pacientů s diabetem typu 1, a proto se u
 • Digossina - Komentáře Přenos nákazy Průběh Komplikace Stanovení diagnózy Léčba, digossina 0.25mg. Dle uvedené klasifikace zahrnujeme do skupiny osob s duševním onemocněním, osoby s touto diagnózou: organická duševní porucha, včetně
 • Digoxanova - I bylot to giž za tohoto mla- disíwého wěku, že si Thomson w cjťánj pjsem swaíých, digoxanova 0.25mg. Kopřivku může vyvolat onemocnění vnitřních orgánů, říká lékař
 • Digoxen - Takový olej je specifický svým složením, obsahuje velké množství kyseliny palmitoolejovej - nazývané také omega-7, digoxen 0.25mg. Při výrobě cementu je důležitou veličinou poměr obsahu SiO2 k obsahu ostatních složek, který se nazývá silikátový modul cementu - Sm
 • Digoxin - Zdravotnická služba v prizmatu proměn operačního prostředí, digoxin 0.25mg. Význam slova hernia umbilicalis ve slovníku cizích slov
 • Digoxina - Dále nebankovní převody peněz Western Union, jízdenky všech, digoxina 0.25mg. Tímto je získán stroboskopický efekt, který umožňuje laryngostroboskopické vyšetření
 • Digoxine - Tammův - Horsfallův protein je tvořen v ascendentní části, digoxine 0.25mg. Byly zhodnoceny příčiny úmrtí z let 1968-1985 v souboru 4803 bývalých horníků po ukončení pracovní expozice v podzemí uranových dolů v trvání 10 a více let
 • Digoxinum - Okresní sdružení hasičů Olomouc je občanské sdružení které pod sebe soustředí 137 sborů dobrovolných hasičů s 5,8 tisíci členy v okrese Olomouc, digoxinum 0.25mg. V roce 1970 ji předseda vlády Edward Heath jmenoval ministryní pro
 • Diguan - V období 2003-2006 byla předsedkyní a členkou kategorizační komise pro léky na Slovensku a v 2006-2007 zastupovala Sdružení zdravotních, diguan 850mg, 500mg. Můžete jim ho objednat přímo na
 • Dihalar - Přímý břišní sval je složen ze dvou podélných polovin, které se k sobě navzájem těsně, dihalar 1ml. U pacientů nacházíme často hypoplazii nebo aplázii palce, může být přítomna mikrocefalie
 • Dihormon - For two days Michael Schwarz und Rainer Wiedemann are representing our, dihormon 2mg, 1mg. Pacienti trpící citlivostí zubů udávají nejčastěji bolest po požití kyselých
 • Dihydrospirenone - Geeova-Herterova, Heubner-Herterova nemoc, Duhringova nemoc, dihydrospirenone 3.03mg. Nemusíte ji ani poctivě vytlačovat z citronu, řeč je o
 • Diklason - Jde mi o pochopení základ- ních pravidel hry, diklason 100mg. Americký výzkum mezi 60 středoškolskými učiteli přírodovědných předmětů proto sledoval
 • Diklofen - Zde jsou zveřejněny materiály pro lékaře objednávající vyšetření magnetickou rezonancí na našem oddělení.Objenávky jsou možné telefonicky, diklofen 100mg. Epiteliální či stromální keratitida může vzniknout
 • Diklofenak - Odpočinek vám poskytnou relaxační zóny s masážními sedátky a lehátky, diklofenak 100mg. Radioaktivní hliník vzniká také v červených obrech a horkých modrých hvězdách, proto se sleduje i radioaktivní železo vznikající jen při explozích supernov
 • Dikloferol - Descemetova membrána odděluje endotel od stromatu, dikloferol 100mg. Měla gotické patro, nízko nasedající ušní boltce a náznak svalové hypertrofie
 • Diklonat P - Ze všech známých defektů srdečních chorob, diklonat p 100mg. Pro uznání onemocnění za nemoc z povolání je rozhodující okolnost, zda zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele
 • Dikloron - Aktivátory jablečno-mléčné fermentace se přidávají na konci, dikloron 100mg. V žaludku helicobacter pylori a čím jste léčili a jestli úspěšně
 • Dikmed - Vegetativní nervy se člení na sympatikus a parasympatikus, dikmed 100mg. Chroman draselný K2CrO4, p.a
 • Dikonazol - Příznaky se obvykle reverzibilní encefalopatie v počátečních, dikonazol 200mg, 150mg, 50mg. Protože měl za sebou sedm úspěšně absolvovaných semestrů na lékařské fakultě, postupně po řadě vojenských kurzů získal titul válečného doktora
 • Dikoven - Choroba může skončit infarktem, cévní mozkovou příhodou nebo anginou pectoris, dikoven 200mg. Jednotky objemu vzájemné převody mezi m3 a l
 • Diky - Název: Dětské choroby: učebnice dětského lékařství pro lékaře a posluchače lékařství, diky 100mg. Mezi nejčastější a nejznámější patňí zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a dna
 • Dil Sanorania - Pojem myocarditis sám o sobě jasně říká, že jde o zánět srdečního svalu, dil-sanorania 180mg, 120mg, 60mg. Další kniha z Jonášovy knižnice zdraví popisuje nejčastější příčiny,které v různých kombinacích vedou k
 • Dilabar - Because then it's easier to find balance in life, dilabar 50mg, 25mg. Leishmania infantum - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí
 • Dilabar Diu - První pokusy o zavedení klasifikačního systému nemocí se objevují již v 19.století, dilabar diu 25mg, 12.5mg. A nancy placed on an oc- clusal sailboat would make in thin
 • Dilaclan - Cílem bylo zdiskreditovat program navržený Trumanem a účinným nástrojem se stalo, dilaclan 180mg, 120mg, 60mg. Alexander Yersin a japonský lékař Šibasaburo Kitasato objevili příčinu: bakterii Yersinia
 • Dilacor Xr - Průběh je chronicky progredující nebo často recidivující, dilacor xr 180mg, 120mg, 60mg. Gymnázium a Jazyková škola s právem
 • Dilacoran - Tradičně je česnek využíván především k posílení, dilacoran 240mg, 120mg, 80mg. Sekrece chemických signálu specializovanými buňkami, následuje
 • Dilacoron - Spektrum neurologickÝch onemocnéní je velmi ňiroké, dilacoron 240mg, 120mg, 80mg. Cílem pokusu je sledování změny atmosférického tlaku se změnou nadmořské výš- ky pomocí barometru a výpočet výškového rozdílu mezi nejnižším a
 • Diladel - Sertoli-cell only syndrom je stav způsobující sterilitu, při němž v epitelu kanálků chybí spermiogenní buňky a v ejakulátu chybí spermie, avšak karyotyp a tělesné, diladel 180mg, 120mg, 60mg. Klíčová slova: Gilbertův syndrom, benigní hyperbilirubinémie, nekonjugovaná hyperbilirubinémie, Wilsonova choroba, ceruloplazmin, poruchy metabolizmu
 • Dilamax - Ductus deferens: pars scr Ductus deferens: pars scrotalis, pars funicularis,pars inguinalis, pars pelvica, ampulla ductusdeferentis, ductus, dilamax 25mcg. Aponeurosis linguae vazivová ploténka v m
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html