Afucid koupit bez předpisu

Afucid: Varovani a bezpecnostni opatreni

Afucid – vylučování cystinu močí. Porucha renálního transportu některých aminokyselin vč. cystinu, s jejich vysokým močovým vylučováním a s tvorbou cystinových konkrementů. Dědičnost může být autozomálně recesivní. Hromadění cystinu v tubulech ledvin způsobuje poškození jejich buněk s poruchou resorpce typu Fanconiho syndromu. Krystalky cystinu mají šesterečný hexagonální tvar cystin; -urie

Afucid: Skladování

Afucid 1835–1884 – rodák z moravského Místku, profesor vnitřního lékařství na vojenské lékařské akademii ve Vídni. Zkoumal patologii a léčení nervových chorob, zabýval se elektroterapií. Nalezl mj. reflex u pacientů trpících tetanií, založený na zvýšené citlivosti lícního nervu. Viz Ch. příznak

Kdo nemůže vzít tablety Afucid?

Afucid. 1864–1941 – německý fyzik a fyzikální chemik, člen londýnské Královské společnosti a nositel Nobelovy ceny za chemii 1920. Přispěl k teorii elektrolytických roztoků a difuzních potenciálů, zabýval se chemií rovnovážných stavů, s Maxem Planckem odvodil třetí základní princip termodynamiky. Viz N. rovnice, N. zákon

Afucid: Kontraindikace pro pouziti

Afucid – povrchově aktivní látka, tenzid. V medicíně fosfolipid dipalmitát lecithinu pokrývající vnitřek plicních sklípků alveolů. Snižováním povrchového napětí brání smrštění sklípků a následnému kolapsu plic, který by způsobil těžkou poruchu dýchání. S. bývá nedostatečně vyvinut u předčasně narozených dětí srov. atelektáza, RDS a je poškozován i v průběhu těžkých plicních chorob dospělých např. ARDS. Existuje možnost jeho léčebného podání. Též antiatelektatický faktor. Obecně se jako s. označují jakékoliv ochranné vrstvy fosfolipidového charakteru ochranný s. žaludeční sliznice angl. surface povrch

Afucid: Zvláštní doporučení

Erlenmeyer Richard August C. E. 1825–1909 – německý chemik, význačná postava experimentální a teoretické organické chemie. Kromě syntézy řady látek isomáselná kyselina, guanidin, tyrosin zavedl strukturní vzorce organických látek a vynalezl kuželovitou baňku s širokým dnem. Viz E. baňka